flary stadionowe

Bezpieczna pirotechnika podczas imprez sportowych

Dzisiejsze imprezy sportowe są organizowane dla dużej ilości osób, więc muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa dla kibiców. Chodzi tu zarówno zachowania widzów, jak i używanie środków do kibicowania spełniających określone wymagania.

Oprócz oprawy widowiska sportowego wykonywanej przez organizatora kibice również mogą używać różnych form dopingu przy użyciu sygnałów akustycznych i świetlnych. Najbardziej widowiskowa jest pirotechnika. Widzowie mogą stosować na flary oraz świece dymne. Wprowadza to niezapomnianą atmosferę na stadionie i innych obiektach sportowych. Ważne, aby takie środki posiadały odpowiednie certyfikaty dla bezpieczeństwa użytkowników i innych widzów. Z używaniem flar związane jest wytwarzanie dymu, więc obiekty muszą być dostosowane do takich sytuacji.

Stosowane przez kibiców flary stadionowe mogą być częścią widowiska stworzonego przez organizatorów. Do tego często dopasowywana jest muzyka i obraz na ekranach. Podnosi to atrakcyjność zawodów sportowych i pozwala kibicom na stosowaniu innych środków wyrażania emocji niż tylko sygnały akustyczne. Ważne, aby wszystkie takie działania były uzgadniane z organizatorem i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obiekcie sportowym.